תקנון ותנאי רכישה

תקנון ותנאי שימוש לאתר “פרימרו”

 • מטרת האתר

האתר ” פרימרו” (להלן: “האתר” או “החנות“) הינו חנות מקוונת אשר מציעה למכירה ציוד ומוצרים ביניהם שעונים, בשמים , מפיצי ריח, ועוד.

בעל האתר רשאי לשנות ולהוסיף מוצרים ו/או שירותים למכירה לפי שיקול דעתו.

 

 • הגדרות –

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים – חברת פרימרו

שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא – primero.contact@gmail.com

האתר – שכתובת הדומיין שלו היא – www.primero.co.il

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

 

 • כללי –

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, תקנון מכירות, הוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

התקנון חל על כל שימוש באתר, בכל אמצעי ו/או מכשיר טכנולוגי שהוא.

השאלון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

 

 • פרטיות –

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור “מדינות פרטיות” בעמוד הבית של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון – ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת primero.contact@gmail.com או ללחוץ על הקישור “הסר” בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום לאתר והשלמת רכישה, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא”ל וכיוב’.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

 

 • קניין רוחני –
  • הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק – סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג’ אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה , אנא פנה אלינו בכתובת primero.contact@gmail.com ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.
  • אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
  • אין לעשות שימוש בשם האתר או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג’.
  • ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן ‘אתרים חיצוניים’) שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג’ ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת primero.contact@gmail.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.
  • בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת primero.contact@gmail.com בבקשה להסרת הפרסומת.
  • אם הנך מעוניין לבצע שימוש ביצירה אשר מופיעה באתר – יש לקבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

 

 

 • תקנון מכירות
  • כללי
 • רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.
 • ידוע לרוכש כי מספר המוצרים מוגבל לאלו שבמלאי. בעל האתר אינו מתחייב כי בכל עת יהיו מוצרים ו/או כל ציוד זמינים למשלוח. בעל האתר רשאי להודיע על הפסקה במכירות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

במקרה של מוצר חסר במלאי, יתקשר נציג האתר אל הרוכש, ויודיע לו על עיכוב צפוי באספקה. הרוכש רשאי לבטל את העסקה, או להודיע כי ימתין לאספקה לפי המועד שיימסר לו.

 • התמונות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין מראה וחזות המוצרים / ציוד / אריזות כפי שיסופקו, לבין נראותם באתר. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או זכות לבקש החזר ו/או לדרוש ביטול עסקה בשל שוני בחזות המוצר ו/או אריזה.
 • בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים ו/או את מחירי המשלוחים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.
 • בעל האתר רשאי להציג מבצעים, הטבות והנחות, אשר יהיו מוגבלים למוצרים מסוימים ולתקופת זמן מוגבלת. בעל האתר יהיה רשאי להפסיק מבצע, הטבה או הנחה בכל עת.
 • הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את המוצרים לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של המוצרים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעלי האתר.
 • פניות לבעלי האתר בנושאים שונים, שירות לקוחות, שאלות ובירורים יתאפשרו באמצעות פניה לכתובת המייל – primero.contact@gmail.com  או בטלפון 050-9385938 בשעות הפעילות.

 

 • תהליך הרכישה
  • הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי, למעט כרטיסים אשר הופקו מחוץ לישראל. העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.
  • הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.
   הרוכש מצהיר, כי הוא רוכש את המוצר/ים לצורך אישי ולא מסחרי. הרוכש מודע לכך כי מכירה חוזרת של מוצר שנרכש באתר ו/או שיווקם אסורים. כך גם אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצר, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
  • אופן הרכישה:

הרוכש יסמן את המוצרים שברצונו לרכוש ויוסיף אותם לסל הרכישה. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון הרכישה. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעלי האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.

 

 • החזרים וביטולים –
  • על ביטול עסקה דרך האתר יחולו הוראות הדין.
  • ביטול עסקה – הרוכש זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
  • על רוכש שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח וותיק או עולה חדש, יחולו הוראות 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, והוא יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר מביניהם.
  • החזרים – לאחר ביטול עסקה כדין, על הרוכש להחזיר את המוצרים, שאינם פסידים, כאשר לא נעשה בהם שימוש והם לא פגומים, ומוחזרים באריזתם המקורית והשלמה.
  • מובהר כי לא יתאפשר החזר ו/או ביטול עסקה לאריזות ‘טסטרים’ של בשמים , למעט אם המוצר נמסר במצב לא תקין.
  • מובהר כי לא יתאפשר לבטל עסקה ולהחזיר / להחליף שעונים חכמים. למעט אם המוצר שסופק אינו תקין.
  • לא יתאפשר להחזיר ו/או לקבל תחליף מוצר אשר התקבל במתנה מבעל האתר.
  • מוצרים פגומים – המוצרים והציוד נשלחים לרוכש כאשר הם במצב שלם ותקין. אם הרוכש קיבל מסיבה כלשהיא מוצר פגום, עליו לתעד זאת ולהודיע לבעל האתר בהקדם ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד אספקת הציוד. בעל האתר יפעל לטפל בתלונה תוך זמן סביר מקבלתה, וככל שיימצא לנכון יספק מוצר תקין חלופי בהקדם.
  • בעל האתר רשאי לגבות דמי ביטול עסקה לפי כל דין – בשיעור 5% משווי הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה במוצר, לא יגבו מהלקוח דמי המשלוח ולא יגבו דמי ביטול.
  • בעל האתר רשאי לחייב את הצרכן בדמי סליקה שנגבו ממנו על העסקה שבוטלה על ידי חברת האשראי.
  • הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:

בקישור https://www.primero.co.il/contact-us/
בדואר אלקטרוני primero.contact@gmail.com
בטלפון 0509385938

 • שירות לקוחות –

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני – – primero.contact@gmail.com או בטלפון 0509385938 וזאת בשעות הפעילות בימים א’-ה’ .

מענה לפניה יתקבל בתוך 48 שעות ממועד שליחתה, או תוך 72 שעות אם הפניה התקבלה ביום שישי ו/או ערב חג.

 

 • אספקה והובלה-
 • עלות אספקת המוצרים משלוח מהיר תוך 3 ימי עסקים בעלות – 45₪.
 • משלוח רגיל עד הבית תוך 7 ימי עסקים בעלות – 30₪.
 • משלוח לנקודת איסוף בין 4 ל10 ימי עסקים בעלות – 15₪.

גזרות הפצה:

לכל הארץ

זמן אספקה: בין 3 ל-10 ימי עסקים, בכפוף למפורט בתנאי המשלוח של המוצר ולפי בחירת סוג המשלוח. מועד ביצוע ההזמנה אינו נחשב כיום עסקים כמו כן שישי שבת, ערבי חג והחגים.

מוצרים רגילים: עד 3 ימי עסקים. עיכוב של יום עסקים אחד לא יזכה את הרוכש בכל פיצוי שהוא ולא יהווה הפרת הסכם מצד בעל האתר.

אין התחייבות לספק מוצרים שחסרים במלאי.  בעל האתר יעדכן את הלקוח על חוסרים, והמוצרים יסופקו בהקדם האפשרי לאחר חידוש המלאי

אספקת המשלוח תהיה לכתובת שתוזן במערכת ההזמנות באתר, או לכתובת הלקוח שנקבעה מראש בעת פתיחת הלקוח.

אם לא יהיה מענה במען המשלוח, המשלוח יוחזר למחסני בעל האתר, ואספקה נוספת תהיה כרוכה בדמי משלוח נוספים לפי העניין.

 

 • זמינות האתר –

בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעלי האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעלי האתר ישתדלו להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינם מחויבים לכך. בעלי האתר שומרים את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 

 • הוראות שחרור מאחריות –

 

 • האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

 

 • בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות ( תמונות/קישורים) אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעלי האתר אינם מפקחים או בודקים את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

 

 • אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני אנא הודע/י לבעלי האתר בכתובת דואר אלקטרוני primero.contact@gmail.com ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.

 

 • בעל האתר מפרסם באתר מעת לעת פרסומים, משתף ידע מקצועי וכיוב’. (להלן “פרסומים”). האמור בפרסומים הינו על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות סקירה ושיווק בלבד. אין לראות באמור בפרסומים יעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או הנחיה והם אינם מהווים תחליף לאלו ואין להסתמך עליהם ככאלו. בנוסף, ייתכן ויהיו שגיאות ו/או אי-דיוקים ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו.
 • יש להשתמש במוצרים לפי הנחיות יצרן בלבד. בעל האתר לא יישא באחריות בגין כל נזק פיסי ו/או אחר שעשוי להיגרם לרוכש כתוצאה משימוש במוצר בניגוד לאמור בהנחיות השימוש.
 • מובהר בזאת כי מערכת הסליקה שבאמצעותה מתבצעות הרכישות הינה חיצונית לאתר ולבעל האתר לא תהיה אחריות לנזק ממוני או אחר שעשוי להיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מערכת הסליקה.

 

 • איסור פגיעה באתר –
  • אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג’, אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית ו/או אוטומטית אחרת לרבות – וירוס ו/או ‘תולעת’ ו/או ‘בוט’ למטרת פגיעה כאמור באתר.
  • למשתמש ו/או לצד ג’ אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש בתכני האתר למטרה מסחרית ו/או כל מטרה אחרת. בסעיף זה ‘תכני האתר’ – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.
 • אחריות המשתמש –

המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, והוא ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק כלכלי או אחר, שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון לרבות הוצאות משפטיות ו/או אחרות שיהיו בזיקה להפרת הוראות התקנון.

 

 • עדכונים ושינויים –

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר. על בעלי האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, תוקפו יהיה מרגע שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

 • סמכות שיפוט –

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בתל אביב.

 

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת וככזה מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות – עו”ד קניין רוחני ודיני אינטרנט מוטי כהן moticohen.adv@gmail.com

https://moticohenadv.com/

דילוג לתוכן